RO - Rumunská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
RO - Rumunská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

XYLASED 100 mg/ml soluție injectabilă

Prima pagină Gama de produse Veterinar XYLASED 100 mg/ml soluție injectabilă

Sedativ, analgezic, miorelaxant

tip de produs: Analeptice, anaestezice, sedative
Specii țintă: Bovine, Cabaline
NU ESTE ÎNREGISTRAT ÎN ROMÂNIA   

Aveți nevoie de ajutor?

Conținut de substanțe curative și de altă natură:

1 ml de soluție injectabilă conține xilazină (ut xylazini hydrochloridum) 100,0 mg


Soluție injectabilă. Soluție străvezie incoloră, fără particule vizibile.


Specii de animale țintă

Bovine, cai.

 

Indicații cu precizare pentru specia de animale țintă

Bovine:
Sedare, miorelaxare și analgezie la animale mici.

Cai:
Sedare și miorelaxare.

 

Cantitatea administrată și modalitatea de administrare

Bovine

Modalitate de administrare:

Sub formă de doză intravenoasă completă, lentă sau intramusculară.

În cazul administrării intramusculare, preparatul se poate aplica prin injectare sau cu ajutorul săgeții de anestezie  de la distanță.

Doză recomandată pentru căile de administrare concrete:

  1. administrare intravenoasă: 0,03–0,1 ml preparat/100 kg greutate vie, ceea ce corespunde unei doze de xilazină de 0,03–0,1 mg/kg greutate vie.

    ii) administrare intramusculară: 0,05–0,3 ml preparat/100 kg greutate vie, ceea ce corespunde unei doze de xilazină de 0,05–0,3 mg/kg greutate vie.

Cai

Modalitate de administrare:

Sub formă de doză intravenoasă completă, lentă.

Doză recomandată: 0,6–1 ml preparat/100 kg greutate vie, ceea ce corespunde unei doze de xilazină de 0,6–1,0 mg/kg greutate vie.

Dopul poate fi perforat de maximum 50 de ori.

 

Contraindicații

În general:
Nu administrați animalelor cu insuficiență și tulburări cardiace. Nu administrați animalelor cu simptome de hipotensiune arterială și la cele aflate într-o stare de șoc. Nu administrați animalelor cu insuficiență renală și obturare a căilor urinare.
Nu administrați animalelor cu insuficiență hepatică. Nu administrați animalelor cu insuficiență respiratorie. Nu administrați animalelor slăbite și deshidratate. Nu administrați animalelor cu diabetes mellitus.

Bovine:
Nu administrați animalelor cu disfuncție de ierbar, tulburări de motilitate GIT și acidoză metabolică.

Cai:
Nu administrați animalelor cu laminită în faza de vasoconstricție.

 

Efecte adverse

Bovine:
Bradicardie, hipotensiune. Bradipnee, până la oprirea respirației. Iritare locală reversibilă în caz de administrare intramusculară. Salivație mărită, inhibare motilitate burduf, timpanită, incapacitatea de a mișca limba, regurgitare.Contracție uter.  Excitare paradoxală (în cazul unor doze mai mari). Hiperglicemie. Poliurie cu glicozurie. Inhibare temporară a reglării temperaturii corporale. Modificări reversibile ale hemogramei (reducerea numărului de eritrocite, hematocrit scăzut, leucopenie cu limfopenie și neutrofilie). Alterarea parametrilor biochimici ai plasmei (reducere lentă al albuminei totale, concentrație mărită de uree).

Cai:
Bradicardie, aritmie reversibilă și hipotensiune. Bradipnee, până la oprirea respirației. Excitare paradoxală (la doze mai mari). Hiperglicemie.Poliurie fără glicozurie. Modificări reversibile ale hemogramei (hematocrit scăzut).

 

Termene de protecție

Bovine:
Carne: 3 zile. Lapte: 36 ore.

Cai:
Nu utilizați la caii a căror carne este destinată consumului uman. Nu utilizați la caii a căror lapte este destinat consumului uman.

Măsuri speciale pentru păstrare

Protejați contra gerului. Păstrați flaconul în cutie pentru a o feri de lumină. Avertizare specială pentru fiecare specie țintă

Bovine:
Pentru împiedicarea aspirației hranei și a salivei, capul și gâtul rumegătoarelor culcate ar trebui să fie așezate într-o poziție joasă. Pentru minimizarea riscului de regurgitare, 24 de ore înainte de administrarea medicamentului, animalele ar trebui să fie flămânde iar adăparea ar trebuie limitată. Măsuri speciale pentru utilizare.

Măsuri speciale pentru utilizare la animale
Animalele care au fost sedate cu xilazină trebuie tratate cu grijă. Acestea s-ar putea să fi trezite prin stimulente interne și pot efectua mișcări rapide și concrete de apărare. La manipularea piciorului din spate al calului în cursul sedării trebuie să luați în considerare mișcări de apărare. În cazul administrării intravasculare se recomandă administrarea intravenoasă. În cazul administrării intra-arterială există riscul de colaps.

Măsuri speciale pentru persoanele care administrează animalelor preparatul veterinar curativ
Evitați administrarea accidentală automată a injecției sau a săgeții anestezice. Protejați seringa până în momentul administrării preparatului. În cazul unei ingerări accidentale sau al auto-vătămării  cu preparatul aplicat prin injectare, căutați imediat ajutor medical și arătați-i medicului de familie informația de pe prospect sau etichetă. NU CONDUCEȚI UN AUTOVEHICUL, deoarece ar putea avea loc inhibarea (sedarea) și modificarea tensiunii arteriale.

Evitați contactul preparatului cu pielea, ochii și mucoasele. Pielea atinsă trebuie spălată imediat cu o cantitate mare de apă curată. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată care este în contact direct cu epiderma.În cazul unei atingeri accidentale a ochilor, clătiți ochii cu o cantitate mare de apă. Dacă apar complicații, căutați ajutor medical.În cazul în care preparatul este manipulat de către o femeie gravidă, este necesară o atenție sporită, pentru a împiedica auto-administrarea injecției, deoarece, în urma unei expuneri accidentale de sistem, s-ar putea produce contracția uterului și scăderea tensiunii arteriale a fătului. În timpul manipulării preparatului nu mâncați, nu beți și nu fumați.

Pentru medic:
Xilazina este un agonist de adrenoreceptoare alfa2. Simptomele după absorbție pot include efecte clinice cuprinzând sedarea dependentă de doză, depresia respirației, bradicardia, hipotensiunea, uscăciune în cavitatea bucală și hiperglicemia. Au fost semnalate și aritmii ventriculare. Simptomele respirației și hemodinamice ar trebui tratate simptomatic.

Termen de valabilitate

Perioada de utilizare a preparatului veterinar curativ aflat în ambalajul integru: 2 ani.  
Perioada de utilizare după prima deschidere a ambalajului: 28 de zile.

Ambalaj

1 x 10 ml, 1 x 50 ml
Pe piață s-ar putea să nu fie toate mărimile de ambalaj.

 

 


Trimiteți mail


antispam
Zadejte text z obrázku

sau sunați


+40 735 859 936