RO - Rumunská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
RO - Rumunská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Oxytocin Bioveta 5 IU/ml

Prima pagină Gama de produse Veterinar Oxytocin Bioveta 5 IU/ml

Soluţie injectabilă pentru vaci, iepe, oi, capre, scroafe şi căţele.

tip de produs: Produse hormonale
Specii țintă: Bovine, Ovine, Suine, Cabaline, Capre, Câini
ÎNREGISTRAT ÎN ROMÂNIA   

Aveți nevoie de ajutor?

COMPOZIȚIE - 1 ml produs conţine:

Substanţă activă: Oxitocină: 5 UI

Excipienti: Clorbutanol hemihidrat: 4,0 mg

INDICAŢII

Pentru facilitarea parturiţiei, în caz de diminuare primară şi secundară a contracţiilor şi pentru accelerarea fazei de expulzie din timpul parturiţiei.

În timpul perioadei puerperale: în caz de diminuare a contractilităţii musculare uterine. Pentru stimularea involuţiei în caz de retenţie placentară şi exometru (produsul se administrează imediat după parturiţie sau cezariană şi la 2 – 4 ore mai târziu), pentru eliminarea conţinutului patologic al uterului, endometrite, piometru.

Agalaxie, ca urmare a tulburărilor de lactaţie la toate speciile ţintă.

Pentru eliminarea laptelui rezidual şi a materiilor toxice din uger după parturiţie şi în timpul tratamentului mastitelor infecţioase la vaci.

CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Nu se va utiliza în parturiţii cu complicaţii (fetuşi supradimensionaţi, poziţionaţi anormal, torsiune uterină etc). Nu se va utiliza în caz de piometru cu dilatarea insuficientă a cervixului. Nu se va utiliza în caz de hipertonie musculară uterină.

REACŢII ADVERSE

Intensificarea contracţiilor, spasme uterine sau ruptură uterină în caz de supradozare. Dozele mari de oxitocină pot produce spasme uterine care pot determina, în special la purcei, în caz de fetuşi multipli, cresterea riscului de hipoxie la purceii nou-născuţi şi reducerea numarului de purcei născuţi vii. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ:

Vaci, iepe, oi, capre, scroafe şi căţele

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Posologie:

Vaci

Atonie uterină, eliminarea laptelui, mastite, involuţie uterină: 20 – 40 UI (i.m. sau s.c.), 2.5 – 10 UI (i.v.).

Iepe

Atonie uterină: 20 – 40 UI (i.m. sau s.c.), 2,5 – 10 UI (i.v.).

Retenţie placentară: 10 – 20 UI (i.m. sau s.c.).

Eliminarea laptelui, involuţie uterină: 40 UI (i.m. sau s.c.), 10 UI (i.v.)

Oi, capre

Atonie uterină: 10 UI (i.m. sau s.c.), 0,5 – 2,5 UI (i.v.).

Eliminarea laptelui, involuţie uterină: 10 – 20 IU (i.m. sau s.c.), 0,5 – 2,5 IU (i.v.).

Scroafe

Atonie uterină, involuţie uterină, retenţie placentară, eliminarea laptelui: 10 – 30 UI (i.m. sau s.c.), 0,5 – 2,5 UI (i.v.).

Căţele

Atonie uterină, involuţie uterină, retenţie placentară, eliminarea laptelui: 2 – 10 IU (i.m. sau s.c.), 0,5 IU (i.v.) 

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Produsul se poate administra s.c. – subcutanat; i.m. – intramuscular sau i.v. – intravenos. Pentru administrare intravenoasă, produsul se va dilua cu ser fiziologic sau soluţie de glucoză 5%.

În indicaţiile obstetrice se poate administra lent intravenos, intramuscular sau subcutanat. Se recomandă repetarea dozelor mai mici, decât administrarea unei doze mari. La oi, se recomandă administrarea intramusculară.

Pentru eliminarea laptelului rezidual şi în caz de retenţie placentară se utilizează administrarea lentă intravenoasă. Pentru administrarea intravenoasă a unor doze mici, produsul trebuie diluat într-o cantitate mai mare de ser fiziologic.

TIMP  DE AŞTEPTARE:

0 zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. A se păstra în condiţii de refrigerare (2 °C-8 °C). A se proteja de îngheţ. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Dacă oxitocina este utilizată pentru facilitarea parturiţiei, este necesar se verifice dacă cervixul este dilatat pentru a preveni moartea fetusului sau o posibilă ruptură uterină.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Animalele tratate nu trebuie să fie stresate, întrucât epinefrina eliberată în timpul stresului poate reduce efectul oxitocinei. Oxitocina exogenă nu este recomandată ca o măsură de control pentru creșterea producţiei de lapte.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Acest produs se va administra urmând principiile generale de igienă şi de bună practică clinică.
Produsul trebuie injectat cu grijă, pentru a preveni auto-injectarea. În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul produsului sau eticheta.
Femeile însărcinate trebuie să evite manevrarea acestui produs medicinal veterinar.

Utilizare în perioada de gestaţie sau lactaţie

Oxitocina nu are efecte teratogene. Produsul nu se va utiliza în perioada gestației, cu excepția parturiţiei. Produsul poate fi utilizat în timpul lactaţiei, doar în cazurile indicate (de ex. agalaxie ca urmare a tulburărilor de lactaţie, pentru a elimina laptele rezidual şi materialele toxice de la nivelul ugerului după parturiţie şi în timpul tratamentului mastitelor infecţioase la vaci).

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Oxitocina nu este eficientă dacă se administrează la timp scurt după agoniştii beta 2-adrenergici. Prostaglandinele F2-alfa şi oxitocina îşi potenţează reciproc efectele asupra uterului.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Contracţiile musculare uterine nedorite pot fi suprimate cu agonişti beta 2 – adrenergici (de ex. clenbuterol).

Incompatibilităţi

Nu sunt

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea acestuia trebuie eliminat conform cerinţelor locale.

ALTE INFORMAŢII

Proprietăţi farmacodinamice

Oxitocina este un nonapeptid natural, eliberat de lobul posterior al glandei hipofize. Oxitocina are activitate uterotonică şi susţine ejecţia laptelui. Stimularea musculaturii uterine în timpul parturiţiei are o mare importanţă fiziologică. Stimularea este iniţiată de activarea MAP (Proteina Mitogen - Activatoare) kinazei prin intermediul proteinei G din celulele miometrice. Oxitocina stimulează eliberarea de prostaglandină E2 de către celulele amniotice, de asemenea cu rol important în declanşarea travaliului.

Mai mult, oxitocina stimulează intens secreţia de prostaglandină PGF2α de către celulele miometrului, care produce luteoliză la animalele non-gestante. Efectul oxitocinei este mediat de legarea sa de receptorii membranari şi prin activarea fosfolipazei C, care duce la activarea unei cascade intracelulare de reacţii care mobilizează acidul arahidonic din fosfolipidele membranei. Acidul arahidonic mobilizat este oxigenat la prostaglandina PGF2 prin intermediul prostaglandin H2 peroxid sintetazei PGHS-2 şi convertit la PGF2α de PGF sintetază. Oxitocina creşte concentraţia de PGHS-2 ARNm, care influenţează secreţia de PGF2α. Această prostaglandină, similară prostaglandinei E2, influenţează contractilitatea miometrului.

Particularităţi farmacocinetice

După administrarea intravenoasă, efectul oxitocinei apare foarte repede la toate speciile ţintă (în 20-30 de secunde) iar durata efectului este scurtă (5 – 10 minute). Timpul de înjumătăţire este de aproximativ 20 de minute, în funcţie de specia tratată.
După administrarea intramusculară sau subcutanată, efectul oxitocinei apare în 5 – 10 minute, iar durata efectului este de 20 - 30 minute. Eficienţa scade în următoarele 20 de minute.
În cazul ejecţiei laptelui instalarea efectului oxitocinei se face rapid şi ¾ din volumul ugerului se elimină, în medie, în 3 minute de la administrare.

Ambalaj:

1 flacon de 20 ml care conține 10 ml produs, 5 flacoane de 20 ml care conțin câte 10 ml produs, 10 flacoane de 20 ml care conțin câte 10 ml (în flacoane de 20 ml)

1 flacon x 20 ml, 5 flacoane x 20 ml, 10 flacoane x 20 ml

1 flacon x 50 ml, 12 flacoane x 50 ml, 24 flacoane x 50 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.